Občanská společnost a NGO

Václav Klaus

Václav Klaus: „Občanská společnost je polemika se svobodnou společností! A je povinností každého demokrata ze všech svých sil, do konce svých věků proti ní bojovat!!!“

(Seminář „O nebezpečí hrozícím obyvatelům Česka ze strany nevládních organizací a vůbec o občanské společnosti“ v Centru pro ekonomiku a politiku v Praze, červenec 2005)

 

Václav Klaus říká: „občanská společnost ... je pro mě nový kolektivizmus a ten já nemám rád“.

(mp3, Rádio 1, asi 4. minuta, 24.7.2002)

 

Václav Klaus: „Postdemokracii chápu jako potlačení demokracie v důsledku pokusů různorodých sil, struktur a skupin uvnitř státu – bez demokratického mandátu – přímo určovat (nebo aspoň zásadně ovlivňovat) různé klíčové oblasti veřejného života dotýkající se občanů. Mám na mysli různé projevy NGOismu, politické korektnosti, umělého multikulturalismu, radikálního humanrightismu, agresivního ekologismu atd. Aktivity organizací vytvořených na těchto základech představují nové formy ohrožení lidské svobody, kterou zejména my, kteří jsme prožili komunismus, bereme nesmírně vážně.“

(projev ve Varšavě 3/2007)

 

 

Jan Švejnar

Jan Švejnar: „Vyhlašovat tu občanskou společnost, tu zastánce Evropské unie, tu ochránce životního prostředí za nepřátele svobodné společnosti, to je dogmatický přístup, který znehodnocuje volný ,trh myšlenek‘, znemožňuje demokratickou výměnu názorů a poškozuje tak demokracii samu.“

(Jan Švejnar: Svět není černobílý, blog.Aktuálně CZ, 3.1.2008)

 

Jan Švejnar: „Prezident by měl napomáhat dialogu na politické scéně, s politickými stranami a občanskou společností. Prezident by měl také být nadstranický, čitelný a férový, který reprezentuje něco všeobecného ve společnosti.“

(Novinky.cz, tisková konference, 21.1.2008)

 

Komentáře a reakce

Václav Havel: „...zvláštní vyvlastnění pravdy těmi hlavními politickými stranami a taková nevraživost na tu pravdu, nedůtklivost ke každému jinému hlasu, to podle mého mínění je důsledek či průvodní znak nedostatečného respektu k té pestrobarevnosti občanského života a občanského prostředí, světa či společnosti.“

(Český Rozhlas 7 – Rádio Praha, rozhovor s V. Havlem a J. Švejnarem, 24.4.1999).

 

Jan Macháček (komentátor Hospodářských novin): „Jako ekonom je liberální a proreformní (Jan Švejnar, pozn. serveru). Ví, že Amerika a její úspěch stojí na občanské společnosti, nadacích, charitě a že to není předmětem pravolevého sporu.“ (Jan Macháček: Švejnar a originální názory, kupony a Ingosstrach, Hospodářské noviny, HN.iHned.cz, 9.11.2007)

 

 

Jiří Pehe: „Sám Václav Klaus se často označuje za obdivovatele Friedricha von Hayeka. (...) Hayeka Klaus zřejmě nedočetl do konce, ani pokud jde o občanskou společnost. Hayek totiž vidí jako jednu z hradeb proti rozpínavosti státu nejrůznější dobrovolná sdružení. Klade též důraz na veřejné mínění, které se tvoří ve strukturované diskusi v občanském prostoru.“

(Literární noviny, 23.5.2005)

 

Reflex: „Po poslední ,varšavské‘ zmínce o NGOismu a humanrightismu požádala redakce Reflexu prezidentova mluvčího o nějaký podrobnější text, jenž by vysvětloval Klausův postoj. Bez odpovědi. (..) Jestliže vidí Václav Klaus v jejich existenci a názorech reálné nebezpečí, ať věnuje svou intelektuální kapacitu na skutečně fundovanou kritiku, a ne jen na neadresné poštěkávání.“

(Reflex, 37/2005)

 

 

Václav Klaus dále v reakci na článek Reflexu uvedl: „...Například americký politolog J. Fonte ve své úvaze ,Trojský kůň demokracie‘ (The National Interest č. 76, léto 2004) říká, že NGO jsou ,ve své podstatě nikým nezvolenými nátlakovými skupinami a zodpovídajícími se pouze samy sobě‘ (str. 18), které si navíc ,nárokují, že mluví za celé lidstvo, podobně jako si jiní v minulosti osobovali mluvit za dělníky či za lid‘ (str. 125).“

(25.10.2005, Reflex 44/2005)