Kupónová privatizace

Václav Klaus

Václav Klaus: „Jako tehdejší federální ministr financí jsem patřil mezi hlavní zastánce a prosazovatele privatizace vůbec a v rámci ní i této specifické a originální metody obnovení soukromého vlastnictví u nás. I dnes jsem stoprocentně přesvědčen, že – ačkoliv by se některé věci jistě daly udělat trochu jinak – šlo o proces úspěšný, jehož výsledkem jsou dnešní fungující soukromé společnosti. Všichni občané touto cestou dostali šanci získat svůj podíl na majetku, který podle tehdejší doktríny patřil všem.“

(VaclavKlaus.cz, 15 let od zahájení kupónové privatizace, 25.9.2006)

 

Jan Švejnar

Jan Švejnar: „To, že během vlády Václava Klause česká ekonomika vstoupila ve druhé polovině devadesátých let do recese, zatímco všechny ostatní středoevropské ekonomiky zdatně rostly, naznačuje, jak špatně Václav Klaus vedl české hospodářství. Mít vynikající zeměpisnou polohu, lepší výchozí podmínky než většina zemí v regionu, poměrně kooperativní centrální banku, a přesto jako jediný dostat ekonomiku do recese, to je nadmíru špatný výsledek. A Václav Klaus bude s tímto debaklem zapsán do dějin.“

(EURO, 21.10.2002)

 

Komentáře a názory k tématu:

Dušan Tříska (spoluautor privatizace) ve článku Privatizace a kapitalismus v České republice uvádí: „...v letech 1990–1992 byla ekonomická transformace realizována v prostředí, které bylo de facto právním vakuem. Nepřekvapí tedy, že mezi obvyklá doporučení, která vláda z nejrůznějších stran dostávala, patřilo i to, že Československo má nejdříve vytvořit právní rámec a až poté zahájit privatizaci.“

(REVUE POLITIKA 1/2006)

 

Tomáš Ježek (tehdejší ministr privatizace a později předseda výkonného výboru Fondu národního majetku): „...ty klíčové finanční zákony dělalo federální ministerstvo financí a zejména ten jeden, který se nepovedl a který potom způsobil potíže s investičními privatizačními fondy dělalo federální ministerstvo financí. A tam byl jeden prvek – to byl ten ďáblův detail – který způsobil to, čemu se pak začalo říkat tunelování...

(..)

...až do května 1992 jsme pracovali podle provizorního předpisu, jehož autorem byl Ivan Mikloš, slovenský ministr privatizace a potom místopředseda vlády, ...a tam to bylo dobře. Jenomže to federální ministerstvo financí tu klíčovou větu, kterou tam Miloš měl, vypustilo a nedalo do federálního zákona, takže se stalo, že zakladatelé fondů pomocí malého vkladu ovládali celý fond a nakládali s majetkem DIKů jako se svým vlastním a to byla ta zrada.“

(Mp3: Tandem, ČRo Region – Středočeský kraj, 10.1.2008, cca 17. min)

 

Josef Stiglitz (někdejší viceprezident Světové banky a nositel Nobelovy ceny za ekonomickou vědu): „Například jeden rozdíl mezi transformací v Maďarsku a v Česku spočíval v tom, že Maďaři byli daleko více ochotni privatizovat státní majetek do rukou zahraničních investorů. Ostatně některé nejúspěšnější české privatizace, jako Škoda Auto, šly do rukou zahraničních investorů. Ale Klaus se tomu původně bránil, pravděpodobně z politických důvodů, nikoli proto, že by k tomu existovaly racionální ekonomické důvody. Když s lidmi mluvím, vždy se snažím rozpoznat, zda jejich chování mělo skutečné ekonomické opodstatnění, či zda se řídili politikou, nebo dokonce populismem, i když samozřejmě tyhle oblasti nejsou od sebe úplně oddělitelné.“

(MF Dnes, 30.8.2003)

 

Jan Vaňous (česko-americký ekonom, podílel se na české ekonomické reformě): „Velká část reforem navrhovaných pracovníky Prognostického ústavu či Janem Švejnarem nebyla nikdy realizována, protože Václav Klaus agresivně prosadil jako zásadní ekonomickou reformu kuponovou privatizaci a na jiná klíčová opatření mu nezbylo moc času. Například zásadně blokoval jakýkoliv systematický pokus ze strany Ministerstva průmyslu ČR dostat do českých podniků zahraniční investice a tvrdil, že přes kuponovou privatizaci se vytvoří domácí kapitál (á la Motoinvest). Ministr hospodářství Karel Dyba si trvale stěžoval, že veškeré jeho argumenty ve prospěch většího objemu zahraničních investic do české ekonomiky byly Václavem Klausem ignorovány.“

(Literární noviny, 2008/3, str. 3)

 

Václav Žák (přednáší teorii transformace na Ústavu politologie FF UK): „...obrovské náklady transformace nebyly jen dědictvím čtyřicetiletého hospodaření KSČ, ale také chybně zvolené transformační strategie. Klaus selhal jako ekonom. Jeho transformace nevytvořila efektivní vlastnické vztahy. Z toho vyplynulo drancování aktiv podniků a stovky miliard špatných úvěrů v portfoliích bank.“

(Kožený a oživlá minulost, ČRo 6, 21.10.2005)

 

Další zdroje a informace o kupónové privatizaci